Bouwkundige keuringen

Als u op het punt staat een woning of een bedrijfspand aan te schaffen of te verkopen, kunt u door ons een aan- of verkoop keuring laten uitvoeren.
Een visuele aankoop- of verkoopkeuring brengt de huidige staat van het pand goed in beeld en merkt eventuele bouwkundige tekortkomingen op. Onze bouwtechnische rapportages geven inzicht in de technische en onderhoudsstaat. De rapportages zijn inclusief een globale kostenraming met de direct noodzakelijke kosten of kosten die op termijn aan onderhoud zijn te verwachten. Met een bouwkundige keuring heeft u dus beter zicht op wat u koopt of verkoopt.

Aankoop- en verkoopkeuring 
Voor een aankoop- en verkoopkeuring doen wij een visuele beoordeling van alle belangrijke bouwelementen. Dit betreft een visuele waarneming wat betekent dat er geen onderdelen en delen van het object ontmanteld worden voor nader onderzoek. De beoordeling van de bouwkundige onderdelen zetten wij in een rapportage die wij digitaal aan u verstrekken. Bij geconstateerde gebreken nemen wij in de rapportage ook een overzicht van hersteladviezen en -kosten op en/of een indicatie van te verwachten onderhoudskosten.
Wanneer tijdens de keuring asbest in de woning of het bedrijfspand visueel zichtbaar is, maken wij hier melding van. Het gaat hierbij niet om een asbestinventarisatie. De aanwezigheid van asbest kunnen wij tijdens een keuring daarom niet uitsluiten.

Meeloopkeuring

Heeft u bij de (potentiele) aankoop van uw woning of bedrijfspand geen rapport nodig, maar wilt wel weten hoe de staat ervan is? Dan kunt u kiezen voor een meeloopkeuring.

Een meeloopkeuring is een normale bouwtechnische aankoopkeuring. Deze vindt plaats tijdens de bezichtiging van een woning of bedrijfspand. U krijgt een heldere mondelinge toelichting op de bouwkundige onderdelen. U ontvangt hier dus geen rapport van. Zo krijgt u toch goed zicht op de zichtbare tekortkomingen, gebreken en achterstallig onderhoud.

Contact

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.
Telefoon: 06 22 52 08 82
Email: info@bureaubuitenwerf.nl
KVK 73521094
BTW: NL001446102B33