Opleveringskeuring

Powerhouse Groningen
Categorie:                Woningbouw
Soort project:          Appartementen complex
Opdrachtgever:       Particulier
Werkzaamheden:   Opleveringskeuring

Het in ontvangst nemen van de sleutels van uw nieuwbouw is een feestelijke gebeurtenis. In juridisch opzicht is het echter ook een belangrijk moment waaraan risico’s verbonden zijn. Daarom is het noodzakelijk dat u alle zichtbare gebreken constateert en deze vastlegt in een Proces Verbaal.

Bij de oplevering inspecteert u samen met de contractpartij of de bouw goed is uitgevoerd en voldoet aan de geldende normen. Tijdens de rondgang wordt er, door de contractpartij, een opleveringsrapport (het proces verbaal van oplevering) opgesteld.
Alle geconstateerde en overeengekomen gebreken worden hierin genoteerd. Het rapport wordt zowel door u als de contractpartij ondertekent. Hiermee verplicht de contractpartij zich tot herstel.

Bureau Buitenwerf zal u begeleiden bij de oplevering van uw woning en zal tevens een separate lijst bijhouden en uitwerken. 
Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.
Telefoon: 06 22 52 08 82
Email: info@bureaubuitenwerf.nl